Regulamin

 

Dane sprzedawcy

 

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.nosense.pl (zwany dalej Sklep) jest Andrzej Dzięgielewski, prowadzący działalność gospodarzą pod firmą Andrzej Dzięgielewski w Makówce, przy ul. Lukrecji 4 (05-825 Makówka),(zwany dalej: „NoSense”), posiadający REGON: 369544719, NIP: 5291064012.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem, pod adresem Esklep NoSense, Andrzej Dzięgielewski ul. Lukrecji 4, 05-0825 Makówka; telefonicznie pn. – pt. w godzinach 9:00 – 17:00 pod nr. +48514577882; pocztą elektroniczną na adres sklep@nonense.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.

 

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do użytkowników Sklepu i określa zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać jego wersję PDF, na wybranym przez siebie nośniku. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.
 3. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 4. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

 

Zasady korzystania ze sklepu

 1. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a NoSense.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 5. Klient, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
  a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b. Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  d. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;
  e. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
  f. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary korzystając z procedury składania zamówienia.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia zamówienia.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wykonania umowy.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 8. Zatwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną NoSense co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i niniejszym Regulaminem.
 9. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 10. Na wskazany w zamówieniu adres poczty e-mail, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) oraz dowód zakupu,. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz NoSense umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 11. Umowa sprzedaży może być zawarta w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.
 14. NoSense może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 

Dostępność zamówionych towarów

 1. W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka. 
 2. W przypadku niedostępności Towaru objętego zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z terminem podanym w zamówieniu, NoSense zawiadomi Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail o nowym planowanym terminie realizacji zamówienia.
 3. W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy, NoSense zwróci Klientowi pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

 

Czas dostawy towarów i odbiór

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sklepu.
 4. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.
 5. W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Sklepu, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.
 6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 7. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 8. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez NoSense zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. NoSense zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami i przepisami prawa, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

Metody płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • szybki przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl. obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu;
  • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl. Płatność obsługiwana przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu;
  • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Discover), poprzez zewnętrzny system płatności PayPal. Płatność obsługiwana przez firmę Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;
  • BLIK – dla każdej transakcji generowany jest jednorazowy, sześciocyfrowy kod, który można wykorzystać tylko przez dwie minuty, obsługiwany poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl. Płatność obsługiwana przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu;
  • Google Pay, obsługiwany poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl. Płatność obsługiwana przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu;
  • Apple Pay obsługiwany poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl. Płatność obsługiwana przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu;
  • odroczone płatności PayPo (forma płatności polegająca na odroczeniu zapłaty dla konsumenta o 30 dni bez dodatkowych kosztów. 30 dni to także czas w którym klient może podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na 4 wygodne raty bez dodatkowych weryfikacji) obsługiwana poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl. Płatność obsługiwana przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu;
  • Konto PayPal poprzez swoje ulubione rachunki bankowe, karty debetowe i kredytowe. Płatność obsługiwana przez firmę Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;
 2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności (przelewy24) lub PayPal, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.
 3. Płatności w Sklepie odbywają się za pośrednictwem::
  • serwisu Przelewy24. Operatorem płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  • PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 4. Sklep nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku, na poczcie.
 5. Sklep nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do NoSense na adres: sklep@nosemse.pl.
 6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, Sklep anuluje zamówienie. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. 
 7. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu od PayPro SA Agent Rozliczeniowy lub PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności za Towar.

 

Reklamacje Towarów

 1. Towary oferowane w Sklepie są nowe i bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów NoSense ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. NoSense podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada, stanowiąca o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem poleconym na adres: Esklep NoSense, Andrzej Dzięgielewski, ul. Lukrecji 4, 05-870 Makówka, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep NoSense”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:
  a. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  b. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  a. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  (I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
  (II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
  (III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
  b. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  c. Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
  d. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
  Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
  e. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: sklep@nosense.pl

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep (Andrzej Dzięgielewski, ul. Lukrecji, 05-825 Makówka, telefon +48514577882, adres e-mail: sklep@nonense.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Esklep NoSense, Andrzej Dzięgielewski, ul. Lukrecji 4, 05-825 Makówka.
 4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@nosense.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Esklep NoSense, Andrzej Dzięgielewski, ul. Lukrecji 4, 05-825 Makówka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy NoSense zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie z chwilą otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 9. NoSense może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  a. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  b. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  c. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  a. Dostęp do sieci Internet,
  b. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  c. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (sklep@nosense.pl). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. NoSense informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

Informacje dotyczące przetwarzania przez NoSense danych osobowych użytkowników sklepu

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest NoSense. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane w następującym zakresie: 
 4. Dokonując zakupów w Sklepie, Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. 
 5. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczeniu towarów.
 7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001.
 9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.

 

Postanowienia końcowe

 1. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.
 5. NoSense zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 6. NoSense zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 8. Cała zawartość Sklepu, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, projekty tekstyliów, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.
preloader